Vicedegà/na De Relacions Internacionals I Recerca

Trabajos.comTrabajos.com
Regístrate gratis
Trabajos.com
Volver a la portada > Ofertas de empleo > Ofertas de empleo en Barcelona > Ofertas de empleo en Fundació Pere Tarres > Vicedegà/na De Relacions Internacionals I Recerca

Vicedegà/na De Relacions Internacionals I Recerca

Descripción de la oferta

La Facultat d'Educació Social i Treball Social - URL obre la convocatòria interna i externa pel càrrec de Vicedegà/na de Recerca i Relacions Internacionals.
Aquest càrrec el desenvolupa un/a professor/a doctor/a responsable d'impulsar aquestes àrees de la Facultat, tant de manera transversal (en coordinació amb els altres responsables de l'activitat acad??mica), com pel que fa al desenvolupament de programes específics de recerca i internacionalització. Forma part de La Junta i l'Equip directiu de la Facultat i convoca i presideix les reunions pròpies de l'àmbit de Relacions Internacionals i de Recerca.
Funcions a desenvolupar:

-Impulsar l'activitat de recerca, innovació i transfer??ncia de coneixements de la Facultat.
-Elaborar i desenvolupar els plans de recerca, i internacionalització de la Facultat i fer el seguiment de la qualitat de la seva posada en marxa.
-Representar la Facultat en els òrgans de la Fundació Pere Tarrés, la Universitat Ramon Llull i en altres àmbits que pertoquin i contribuir a enfortir la seva pres??ncia institucional local i internacional.
-Proposar a l'Equip Directiu noves línies d'actuació en l'àmbit internacional i ocupar-se del seu desenvolupament.
-Realitzar la proposta dels pressupostos anuals per la recerca i la internacionalització i presentar-los a l'Equip Directiu de la Facultat.
-Establir, promoure i mantenir les relacions amb universitats i centres de recerca locals i internacionals.
-Impulsar i supervisar la mobilitat de professorat, personal de serveis i estudiants, tant pel que fa a la formació com a la recerca.
-Coordinar la gestió de la mobilitat del professorat i les corresponents autoritzacions en coordinació amb el Vicedeganat d'Ordenació Acad??mica i l'Administració de la Facultat.
-Garantir la informació i atenció als estudiants, al professorat i al personal de serveis en tot el que fa refer??ncia a relacions internacionals, cooperació i mobilitat.
-Coordinar i fer el seguiment de l'organització i desenvolupament de seminaris i altres tipus de projectes i activitats internacionals.
-Contribuir a la implicació del conjunt de la comunitat educativa en la dimensió internacional i a la pres??ncia d'aquesta en tots els espais formatius.
-Assegurar l'adequada acollida d'estudiants, personal de serveis i professorat d'universitats d'altres països.
-Dissenyar i implementar un pla de captació de fons per a la recerca a nivell nacional i internacional i coordinar la seva implantació.
-Realitzar accions de captació de fons destinats a impulsar la recerca a la Facultat en coordinació amb la Universitat Ramon Llull, la Fundació Pere Tarrés i altres entitats relacionades amb la recerca a nivell nacional i internacional.
-Impulsar i coordinar la preparació, presentació, seguiment, avaluació i actualització dels projectes de cooperació, juntament amb el coordinador o coordinadora de Mobilitat i Cooperació Internacional.
-Col·laborar de forma proactiva en la divulgació de la recerca i mobilitat internacional de la Facultat tant a nivell intern com a nivell dels mitjans de comunicació.

Condicions:
· Professor/a a jornada complerta, més el complement pel càrrec definit per conveni.
· Aquest càrrec és per un període de quatre anys prorrogables ordinàriament fins a un màxim de dotze anys consecutius

Requisitos mínimos:
-Disposar de la titulació de Doctor o Doctora en les àrees de coneixements relacionades amb els estudis de Ci??ncies Socials. Valorable acreditació universitària.
- Experi??ncia en Recerca i gestió d'equips investigadors.
- Experi??ncia en Relacions internacionals d'àmbits educatius o socials.
- Coneixements del món universitari i de les relacions internacionals universitàries.
- Nivell alt d'expressió escrita i parlada d'angl??s. El domini d'altres idiomes es considera un avantatge.

Estudios:

Doctorado

Experiencia:

1 año de experiencia

Datos de la oferta

Salario:

A convenir

Jornada Laboral:

Jornada Completa

Tipo de contrato:

Indefinido
Recibe ofertas como esta en tu email

Inscríbete en la oferta

Comparte esta oferta:
  • WhatsApp
  • LinkedIn
O envíasela a un amigo por email: